Struktura organizacyjna

Alfabetyczna lista pracowników:

Work Phone: 61 829 37 68
Categories: Dział Opracowania Zbiorów
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 57
Categories: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 57
Categories: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 58
Categories: Dział Opracowania Zbiorów
Return to top.
Kierownik Działu Gromadzenia Zbiorów
Work Phone: 61 829 37 68
Categories: Dział Gromadzenia Zbiorów
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 58
Categories: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 68
Categories: Dział Opracowania Zbiorów
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 57
Categories: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 57
Categories: Stanowisko ds. praktyk, szkoleń i promocji
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 68
Categories: Dział Gromadzenia Zbiorów
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 57
Categories: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 57
Categories: Dział Gromadzenia Zbiorów
Return to top.
Kierownik biblioteki
Work Phone: 61 829 37 56
Categories: Kierownik biblioteki
Return to top.
Kierownik Działu Udostępniania i Informacji Naukowej
Work Phone: 61 829 37 57
Categories: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 59
Categories: Stanowisko ds. informatycznych
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 58
Categories: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 58
Categories: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Return to top.
Kierownik Działu Opracowania Zbiorów
Work Phone: 61 829 37 68
Categories: Dział Opracowania Zbiorów
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 68
Categories: Dział Gromadzenia Zbiorów
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 56
Categories: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 68
Categories: Dział Gromadzenia Zbiorów
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 57
Categories: Dział Opracowania Zbiorów
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 57
Categories: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 68
Categories: Dział Gromadzenia Zbiorów
Return to top.
Work Phone: 61 829 37 57
Categories: Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Return to top.
Facebook